ENSS – video security systems

Snímka obrazovky 2015-03-18 o 15.07.24

Výzva

  • vytvoriť pútavú reklamu,
  • využiť remarketing,
  • zvýšiť online objednávky.

Výsledok

Museli sme popri redizajne stránky zabezpečiť aj responzívnosť keďže väčšina ľudí prichádza na web stránku práve cez mobilné zariadenia. Meranie konverzií a remarketing sú jednoznačnými nástrojmi pri sledovaní stanoveného cieľa.

Navštívte web ENSS