SaleForDay online e-shop

Snímka obrazovky 2015-03-20 o 13.28.50

Výzva

  • Audit web stránky,
  • vytvoriť chytľavú a zaujímavvú reklamu,
  • zvýšiť online predaje.

Výsledok

Klient nevedel prísť na to, prečo jeho e-shop vykazuje veľmi nízke predaje. Náš audit odhalil závažný problém, po ktorého náprave sa zvýšili predaje z 25 za deň na 120 za deň. Následne sa stanovili nové ciele v online reklame a remarketingu, ktoré viedli k zvášeniu predaja činiaceho 300 zákazníkov za deň.

Navštívte web Sale for Day